בחינה היסטורית של יעילות צבאית במלחמה מוגבלת: צבא ארצות הברית במלחמת וייטנאם בשנים 1968-1964

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: