"לבעוט אותם בחזרה לתקופת האבן": דיון משוה בין שתי מערכות תקיפה אויריות במלחמת וייטנאם

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: