מקורותיה וגלגולה של המחלוקת בדבר היחס בין מדיניות למלחמה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1983