"המחלה אשר במצרים": סיפורם הלניסטיים על ראשית ישראל: על בדיות, עלילות, ואנטישמיות עתיקה: במרכז העבודה החיבור 'נגד אפיון' של יוסף בן מתתיהו ((=פלאוויוס יוספוס)) ודברי אפולוניוס מולון

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: