’ערכי הספר’ ו-"הייעוד הגלוי" כגורמים מעצבים במדיניות החוץ האמריקאית בתקופת המלחמה הקרה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: