כנס בינלאומי: סובלנות ואי סובלנות בחברות מערביות בהיסטוריה'