Placeholder Image

פרופ' איוון פרידמן

טלפון
פקס
03-5318390
דוא"ל
Yvonne.Friedman@biu.ac.il
משרד
בניין 410, קומה שנייה חדר 214
שעות קבלה
שבתון בסמסטר א'
  קורות חיים

  תארים אקדמיים

   

        השכלה                                  שם האוניברסיטה               שנת קבלת התואר
   
     תואר ראשון                             אוניברסיטת בר-אילן              1968
   
     תואר שני                                אוניברסיטת בר-אילן               1974
   
     תואר שלישי                            אוניברסיטת בר-אילן               1980
   

  נושא עבודת הדוקטורט:

   
     מהדורה מדעית לספרו של פטרוס ונרביליס "נגד עקשותם המושרשת של היהודים"
   
   בהנחייתו של פרופ' אברהם סולטמן

   

  מחקר
  • תהליכי שלום בין נוצרים למוסלמים בזמן מסעי הצלב. מחוות של שלום, דיפלומטיה ותקשורת לא-מילולית.
  • אנטישמיות בימי-הביניים: הויכוח הנוצרי-יהודיצליינות ומקומות קדושים בימי-הביניים ובעת החדשה
  • נשים בחברה לוחמת
  • "לימוד"- יישום מושג הלימוד היהודי בקהילות מודרניות

   

  קורסים

  קורסים בתשע"ב

  18-800-01 סמינר מחלקתי ופורום דוקטורנטים

  18-803-01 היסטוריה והיסטוריוגרפיה

  פרסומים

  ספרים

   

  1.    Petri Venerabilis adversus iudeorum inveteratam duritiem, Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 58, Turnhout: Brepols, 1985, LXX+220 pp.
  2.    Encounter between Enemies: Captivity and Ransom in the Latin Kingdom of Jerusalem, Leiden: Brill, 2001, xiv+290 pp.

   מאמרים

   

  3.    "An Anatomy of Anti-Semitism: Peter the Venerable's Letter to Louis VII, King of France (1146)", Bar-Ilan Studies in History I (1978), 87-102.
   
   
  4.    "When Were Peter the Venerable's Polemical Works Written?", Bar -Ilan Studies in History II (1981), 122-133.
   
  5.    "Armenkultur und Literatur- Zur Entwinklung eines Motivs in der antijudische Polemik des 12. Jahrhunderts", Kairos-Zeitschrift fur Religionswissenschaft und Theologie XXVI (1984), 80-88.
   
  6.      "'תרבות העניים' והספרות הכתובה, לעיצובו של מוטיב בפולמוס האנטי-יהודי במאה השתים-עשרה", בר-אילן- ספר השנה למדעי היהדות, כ-כ"א (תשמ"ג), עמ' 191-182.
   
  7.    "Francescinus of Pontremoli: A Pilgrim's Path to Pardon", Franciscan Studies 43 (1983-1986), 279-314.
   
  8.      "קודש וחול בתפיסת ארץ ישראל במאה הי"ד", י. דרורי (עורך), ארץ ישראל בתקופה הממלוכית, ירושלים 1993, עמ' 128-141.
   
  9.      "בין חוויה אישית לשותפות נוצרית: דרכו של צליין בשלהי התקופה הצלבנית", ב.ז. קדר (עורך), הצלבנים בממלכתם, ירושלים 1988, עמ' 266-254.
   
   
  10."צליינים בצילם של צלבנים- האם חל מפנה בתיאורי ארץ ישראל בין המאה הי"ב והי"ג", קתדרה 41 (1986), עמ' 64-55.
   
  11."פטרוס ונרביליס- הומניסט בן המאה הי"ב או אנטישמי?", דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות 7, ד' (1977), עמ' 8-1.
   
  12."הר תבור בתקופה הביזנטית", "הר תבור בתקופה הצלבנית", הר תבור וסביבתו, קרדום 20 (1982), עמ' 19-20 ,30-26.
   
  13."מעמדה של כנסיית הקבר בתקופה הצלבנית", ספר זאב וילנאי, חלק ב', ירושלים 1987, עמ' 66-58.
   
  14. Anna Sapir Abulafia, “Christians and Jews in the Twelfth Century Renaissance”, Journal of Jewish Studies (Spring 1996), 169-171.
   
  15."לתולדותיה של ממלכת הצלבנים בארץ ישראל" (מאמר ביקורת), קדמוניות י"ט (1986) עמ' 59-58.
   
  16. Review of Jean Dunbabin, Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000-1300, Medieval culture and Society Series, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2002, TMR (16.1.2004), 1-4.
   
  17.עם ענת פלד: "האם סללו הצלבנים דרכים?", קדמוניות כ' (1988), עמ' 123-119.
   
   
  18."Le pelèrinage en Palestine, acte de devotion dans l'optique juive et chrétienne", Revue des Etudes juives CXLIX (1990), 33-37.
   
  19."Immigration and Settlement in Crusader Thought", B-S. Albert, Y.Friedman, S.Schwartzfuchs (eds.), Bar-Ilan Studies in Medieval History IV: Medieval Studies in Honour of Avrom Saltman , Ramat Gan 1996, 121-134.
   
   
  20.“The Ransom of Captives in the Latin Kingdom of Jerusalem”, M.Balard (ed.), Autour de la Première Croisade, Byzantina Sorbonensia 14, Paris: Publications de la Sorbonne, 1996, 177-189.
  21."Women in Captivity and their Ransom in the Crusader Period", M. Goodich, S. Menasche, S. Schein (eds.), Cross Cultural Convergences in the Crusader Period, New York: PeterLang, 1996, 75-87.
  22.“The City of the King of Kings: Jerusalem in the Crusader Period”, M.Porthuis and Ch. Safrai (eds.), The Centrality of Jerusalem: Historical Perspectives, Den Haag 1996, 190-216.
   
  23.עם ענת פלד: "מפת הדרכים בגליל בימי הביניים", י.שוורץ, ז.ספראי, א.
  פרידמן (עורכים), חקרי ארץ, מחקרים בתולדות ארץ ישראל, רמת גן 1997, עמ' 341-323.
   
  24."Pilgrimage to the Holy Land as an Act of Devotion in Jewish and Christian Outlook”, G. Dahan,G. Nahon et C. Touati (eds.), Rashi et la culture juive en France du Nord au moyen âge Paris-Louvain: Centre national de recherche scientifique 1997, 287-301.
   
  25."Anti-Talmudic invective from Peter the Venerable to Nicholas Donin (1144-1244), G.Dahan (ed.), Le Brûlement du Talmud à Paris, 1242-1244 , Paris: Edition du Cerf, 1999, 171-189.
   
  26.“Jämmerlicher Versager oder romantische Held? Gefangenschaft während der Kreuzfahrer-Epoche, in R. Overmans (ed.), In der Hand des Feindes: Kriegsgefangenschaft von der Antike bis zum Zweiten Weltkrieg, Köln, Böhlau Verlag 1999, 119-140.
   
  27.“See Jerusalem and Die: Jerusalem as a Last Stop in Crusader Times?”, J.Schwartz et al. (edd.), Jerusalem and Eretz Israel I (2000), 89-99.
   
  28.“The ‘Great Precept’ of Ransom. The Jewish Perspective”, G. Cipollone (ed.), La Liberazione dei ‘captivi’ tra Cristianità e Islam, Collectanea Archivi Vaticani41 (2000),161-172.
   
  29.“New Challenges on an Old Map- Trends in Developing Interest in Crusader Sites for Target-centered Tourism”, R. French (ed.), Challenged Tourism Famagusta 2001, 113-126.
   
  30.“Did Laws of War Exist in the Latin Kingdom of Jerusalem?”, De Sion exibit Lex et verbum Domini de Hierusalem: Essays on Medieval Law, Liturgy and Literature in Honour of Amnon Linder, Turnhout: Brepols, 2001, 81-104.
   
  31."מסעי הצלב והממלכה הצלבנית—סימני דרך וכיווני מחקר", קתדרה 100 (2001) , עמ' 286-259.
   
  32. “Pilgrims in the Shadows of the Crusader Kingdom”, in S. Rozenberg (ed.), Knights of the Holy Land, Jerusalem: Israel Museum, 1999, 100-109.
   
  33."ההולכים בדרך הקבר הקדוש: צליינים בצלם של צלבנים", אבירי ארץ הקודש (תרגום עברי של הנ"ל)
   
  34.עם מ. ארליך, עריכה של י. פראוור, היהודים בממלכת ירושלים הצלבנית, ירושלים: יד בן צבי, 2001.
   
  35."שביה, פדות ומגדר בירושלים בתקופה הצלבנית", ט. כהו וי. שוורץ(עורכים), אשה בירושלים: מגדר, חברה ודת, רמת גן: פרסומי מרכז אינגבורג, תשס"ב, עמ' 64-47.
   
   
  36.“Captivity and Ransom: The Experience of Women”, S.Edgington and S.Lambert (eds.), Gendering the Crusades, Cardiff: University of Wales Press, 2001, 121-139.
  37."אלימות כלפי שבויים בממלכה הצלבנית", היסטוריה 12 (2003), 46-21.
   
   
  38."Miracle, Meaning and Narrative in the Latin East", Studies in Church History 41 (2005), 123-134.
   
  39."Community Responsibility toward Its Members: The Case of Ransom of Captives", Joshua Schwartz and Marcel Poorthuis (eds.), Holy People, Jewish and Christian Perspectives, Leiden: Brill, (in press).
   
  40."The Sword, the Crown, and the Cross: Notions of Leadership in the Latin Kingdom of Jerusalem", Bar-Ilan Studies in History 5 (in press)
  41."Peter the Venerable", R.S. Levi (ed.), Encyclopedia of Anti-Semitism, Palgrave (forthcoming)
   
  42.“The Latin Community in Mamluk Jerusalem”(Hebrew), Y. Friedman, and J. Drory, edd., The History of Jerusalem: The Mamluk Period, (forthcoming).
   
  43."A Room of Her Own: Sylvia Schein's Contribution to Medieval History", Sylvia Schein, Gateway to the Heavenly City, Aldershot: Ashgate, 2005, pp.vii-ix.
   
  44."Captivity and Ransom", Encyclopedia of Medieval Women, Taylor and Francis, (forthcoming).

   עריכת ספרים

   

  45. B-S. Albert, Y.Friedman, S.Schwartzfuchs (eds.), Bar-Ilan Studies in Medieval History IV, Medieval Studies in Honour of Avrom Saltman , Ramat Gan 1996, 292 pp.
   46.
  י.שוורץ, ז.ספראי, א. פרידמן (עורכים), חקרי ארץ, מחקרים בתולדות ארץ ישראל, רמת גן 1997, 407 עמ'.

   

  באמצעי התקשורת
  פרופ' פרידמן נבחרה כחברת הוועדה לבחינת שכרם של חברי הכנסת.
  פורסם בג'רוזלם פוסט 2.1.2014.

  MKs to authorize public committee on their salaries

  01/01/2014 23:10

  Lawmakers will decide who reviews their salaries, appointing members to a public committee on the matter in a Knesset House Committee meeting.

  The Knesset.

  The Knesset. Photo: Marc Israel Sellem/The Jerusalem Post
  MKs will decide who reviews their salaries, appointing members to a public committee on the matter in a Knesset House Committee meeting on Monday.

  Professor Reuven Grunau, chairman of the Knesset Public Committee for the last 10 years, finished his term, and the new chairman will be Prof. Haim Levi, former dean of the Hebrew University School of Business Administration.

  The Knesset Public Committee decides whether or not MKs should get a raise or not, and includes three public representatives – including at least one university professor.

  The other two committee members are Haggai Sitton, an attorney, judge in the Bar Association’s internal court, and former chairman of several museums, and Prof.

  Ivan Friedman, chairman of the antiquities authority and head of the General History Department at Bar-Ilan University.

  The Public Committee was founded in 1994.

  Until then, Knesset Speakers appointed public figures to review lawmakers’ salaries, but were not legally required to do so.
   

  תאריך עדכון אחרון : 03/10/2022