עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
1992 שקיעת המהפכה הסינית- סין והתנועות לשחרור לאומי לאחר מהפכת התרבות MA שושנה שור
1993 פעילות הפניאנים בארה"ב 1853-1867- המעבר מהגישה האלימה למתונה MA אריה בן
1994 בית המשפט העליון בארצות הברית ושאלת האינטגרציה בחנוך- 1969-1954 MA נאוה לוי
1994 מדיניות הכיבוש הנאצי בהולנד בשנים 1945-1940, השתקפות והשפעת מדיניות זו על גישות ועמדות כלפי הכיבוש, על-פי הדיווחים הגרמניים Lageberichte & Stimmungs והעיתונות ההולנדית Ph.D מרגוט ליפמן
1995 הרברט סמואל- מסה ומעש, הגות ומדיניות MA דליה פורת-חווה
1995 פולחנים פאגאניים בארץ-ישראל הרומית MA עמנואל פרידהיים
1995 השפה העברית באוניברסיטאות אנגליה במאה השמונה עשרה: האדרסות העבריות לבית המלוכה MA עפרה פרלמוטר
1995 צרפת, הישוב היהודי בארץ ישראל ויהדות צרפת: 1949-1945 Ph.D צילה הרשקו
1995 פעילותו המדינית וההומניטרית של הרוזן פולקה ברנדוט, במסגרת השנויים שחלו במדיניות החוץ של שוודיה במלחמת העולם השניה Ph.D דב לויטן
1996 דמות קולומבוס בהסטוריוגרפיה הצפון אמריקנית MA נורית בהרד