עבודות תיזה ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2011 קרב היבשה בעידן הגרעיני: התפתחות הדוקטרינה להפעלת כוחות היבשה הסובייטים בעידן הגרעין ממלחמת העולם השנייה עד לתחילת שנות ה-70 MA דן פיוטקין
2010 בחינה היסטורית של יעילות צבאית במלחמה מוגבלת: צבא ארצות הברית במלחמת וייטנאם בשנים 1968-1964 MA איתי וולר
2010 שאלת נאמנותה של ההנהגה הדרומית כלפי הברית המתחדשת בתקופת השיקום בארה"ב PhD ערן טל
2009 "לבעוט אותם בחזרה לתקופת האבן": דיון משוה בין שתי מערכות תקיפה אויריות במלחמת וייטנאם MA גדעון דרור
2009 המשרד הארצישראלי בבודפשט: פעילותיו בתחום ההצלה בשנים 1045-1943 ואופן עיצובן בזיכרון הקולקטיבי PhD אילה נדיבי
2009 חיסיון וחשיפה: תולדות אימוץ ילדים בארצות הברית מן המחצית השנייה של המאה העשרים ועד שנת אלפיים MA מיכל אוסטרובסקי
2009 מרג'רי קמפ: רעייה נוצרית נורמטיבית או דמות חריגה בחברה בעירונית האנגלית של המאה ה-15?: ניתוח אנתרופולוגי היסטורי של העדות האוטוביוגרפית מאת מרג'רי קמפ MA טלי צור אריה
2009 מרג'רי קמפ; רעייה נוצרית נורמטיבית או דמות חריגה בחברה בעירונית האנגלית של המאה ה-15?: ניתוח אנתרופולוגי היסטורי של העדות האוטוביוגרפית מאת מרג'רי קמפ MA טלי צור אריה
2009 צבא רודזיה ולחימה נגד חתרנות: בחיפוש אחר מצויינות צבאית PhD יוסף גיל (יגיל) הנקין
2008 "המחלה אשר במצרים": סיפורם הלניסטיים על ראשית ישראל: על בדיות, עלילות, ואנטישמיות עתיקה: במרכז העבודה החיבור 'נגד אפיון' של יוסף בן מתתיהו ((=פלאוויוס יוספוס)) ודברי אפולוניוס מולון MA דורית גורדון
2008 דומה אבל אחר: חריגות גופנית ומנטלית באימפריה הרומית בין המאה הראשונה לפנה"ס והמאה הרביעית לספירה PhD טל רלס-שורר
2008 המחלוקת סביב "חוק היהודים" באנגליה של 1753: פולמוס פוליטי או סכסוך תרבותי חברתי? MA נעה רובינשטיין
2008 השתלבותם של יהודים בתפקידים בכירים במינהל הבריטי בממשלת המנדט: 1948-1920 PhD יוסף צ'רני
2008 מעשה של אמונה: תרומתו של כתב העת 'קומנטרי' לדיון בשאלות מהותיות ליהודי ארצות הברית: 1960-1945 MA אליהו אסא
2008 תפקידם והשפעתם של סוכני המשטרה הפוליטית החשאית בתנועה המהפכנית ברוסיה מסוף המאה ה19 עד 1917 PhD נורית שלייפמן
2007 היחס לעמים הכבושים באימפריה הפרנקית בתקופתם של קרל הגדול ולואי החסיד (840-768) MA ויקטוריה מליכסון
2007 הקמרליזם כסוגיה היסטוריוגרפית: על הסיבות והנסיבות שבהן מבקשת ההיסטוריוגרפיה של המחשבה הכלכלית הגרמנית לדורותיה לעמעם את הקמרליזם כתיאוריה כלכלית גרמנית מקורית MA יאיר ברק
2007 מעמד האלמנות בקרב משפחות האצולה באנגליה בשלהי ימי הביניים וראשית העת החדשה (המאות ה16-14): משפחות פסטון וסטונור MA שי לסרמן
2006 'המלחמה היא מחוז אי הוודאות'- הגישה הגרמנית הייחודית למלחמה, תיאוריה ודוקטרינה MA דב גלזר
2006 אנטי טוטליטריות ופרגמטיזם במדיניותו של וינסטון צ'רצ'יל, 1945-1919 MA יעל טייכמן
2006 דימוי צרפת בציבוריות הישראלית בראי העתנות הישראלית בשנים 1969-1960 MA עירית דרעי
2006 הפירוש של ניקולס דה לירה על ויקרא, במדבר ודברים: עיון במקורות היהודיים לפרוש הליטרלי על ויקרא-דברים ובפרוש המוראלי על דברים PhD ארי גייגר
2006 חוויית ההגירה ועיצוב הזהות מחדש בכתיבתה האישית של חנה סנש MA רותי גליק
2005 סווגה של מחלת הצרעת: תפיסת מחלת הצרעת בעיני רופאים וכירורגים במאות ה-13 וה-14 כמשתקף בתאור המחלה ובמקומה בנוזולוגיה MA דינה הלפרין
2005 תהליך עיוות רעיון החירות בגרמניה מביסמרק עד היטלר MA דניאל מנוחין