תואר שלישי

המחלקה מאפשרת התמחות במגוון תחומים: היסטוריה פוליטית, צבאית, חברתית, כלכלית,
תרבותית, דתית ומגדרית.
 
נושאי המחקר מובחנים לפי קטיגוריות של אזור ותקופה:
אזורים:    1. אירופה
               2. אמריקה (ארה"ב, אמל"ט)
תקופות:  1.  התקופה הקלאסית
               2.  ימי הביניים
               3.  העת החדשה המוקדמת
               4.  העת החדשה והיסטוריה בת זמננו
 
תוכנית הלימודים של כל סטודנט תיקבע על פי החלטת ראש המחלקה ותכלול לפחות:
1.    השתתפות בסמינר המחלקתי והשתתפות בכנסים ובהרצאות אורח של המחלקה
       בכל שנה משנות הלימודים לתואר.
2.   קורס או סמינר, בו מוטלת חובת השתתפות פעילה, כל שנה משנות לימודיו לתואר.