תואר שני

במסגרת לימודי התואר השני קיימים במחלקה שני מסלולים:
 
א.    מסלול מחקרי: הסמינר היסטוריה והיסטוריוגרפיה חובה בשנה א'. ארבעה קורסים, סמינר אחד (12 ש"ש).
       שפה זרה נוספת (ללא נ"ז) חובות אלה ניתנות לפריסה על פי בחירת הסטודנט. 
       מסלול זה מחייב הגשת עבודת מחקר.
 
ב.    מסלול עיוני (כולל תוכנית מורים): הסמינר היסטוריה והיסטוריוגרפיה חובה בשנה א'.  שישה קורסים,
       ארבעה סמינרים (18 ש"ש).