משרת הוראה במחלקה להיסטוריה כללית, באוניברסיטת בר-אילן

 

הליך איתור מועמד למשרת הוראה במחלקה להיסטוריה כללית, באוניברסיטת בר-אילן

המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך מופנית לכל המגדרים.

המחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר-אילן מכריזה על הליך לאיתור מועמד למשרה תקנית בכירה בהוראה באחד משני התחומים:

- היסטוריה אמריקאית

- היסטוריה של ימי הביניים

תחילת המינוי : אוקטובר 2022

הזוכה במכרז יידרש לעסוק בהוראה בהיקף של 8  שעות שבועיות (בעברית ובאנגלית) בכל הרמות, וליטול חלק בכל פעילות המחלקה.

המועמדים חייבים להיות בעלי תואר דוקטור. עדיפות תינתן למשתלמי בתר-דוקטורט. 

איוש המשרה יתבצע בהתאם להליכים האקדמיים ולנהלים החלים באוניברסיטה, ובכפוף להם.  המחלקה אינה מחויבת לקבל אף הצעה.

על המועמדים לשלוח תיק מועמדות לגב׳ רויטל יצחקי, הרכזת המנהלית של המחלקה, עד לתאריך

ה- 23 בדצמבר 2021 לכתובת: history@biu.ac.il

התיק יכלול:

 1. מכתב פניה והצגת מועמדות
 2.  קורות חיים מעודכנים ומפורטים
 3. רשימת פרסומים
 4.  עותקים דיגיטליים של שני מאמרים ו/או ספר
 5. שלושה מכתבי המלצה שיישלחו ישירות לכתובת: history@biu.ac.il
 6. סקרי הוראה
 7. פרופיל אקדמי הכולל תכנית מחקר עתידית

* בשורת הנושא יש לכתוב: הליך איתור המחלקה להיסטוריה כללית.

 שאלות אפשר להפנות לגב׳ רויטל יצחקי history@biu.ac.il  

* חשוב לקבל מהמשרד אישור על קבלת המייל

 

 

Call for applications – Tenure Track Position

The Department of General History at the Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel, seeks to fill a tenure track position, starting October 2022, in one of the two fields:

Medieval History

American History

We are looking for candidates with proven academic excellence in their fields of expertise. Applicants must have a Ph.D. and a demonstrable commitment to both teaching and research.

The successful candidate will be expected to teach, research, and carry usual nonteaching duties.

The call is open to all academic ranks and is subject to academic and budgetary approval by the university. Primary teaching language: Hebrew.

Required skills:

 • PhD
 • Excellent publication record
 • Academic teaching experience
 • Postdoc—advantage

Candidates should submit dossier with the following items to Mrs. Revital Yitzhaki (history@biu.ac.il ), no later than 23 December 2021.

 • Cover letter (up to 1 page)
 • CV
 • List of publications
 • Academic profile, including research plans
 • Teaching evaluations from the last three years (if available)
 • Two selected academic publications or a book
 • 3 letters of recommendation (should be sent directly to history@biu.ac.il

Please write in the mail subject line: Call for Applications

For any question write to: Mrs. Revital Yitzhaki history@biu.ac.il