מועדי מפגשים בקורסים מתוקשבים

שלום לכולם 

לפניכם מועדי המפגשים המתוכננים בקורסים המתוקשבים לשנת הלימודים תשפ''ב

 

סמינריון ופרו-סמינריון: בריטניה הגדולה וארה''ב מאז מלחמת העולם השנייה: יחסים לא כ''כ מיוחדים 

מספרי הקורס: 18405620 + 184055-10

מפגש א' 28.10.2021 בשעות 18:00 עד 19:30

מפגש ב' 13.01.2022 בשעות 18:00 עד 19:30

מפגש ג' 23.06.2022 בשעות 18:00 עד 19:30

 

עבדים בארץ של חירות – העבדות בארה"ב והמאבק לביטולה (183050-01)/ד"ר פנינה לוי

המפגש הראשון יהיה בשבוע השני של הסמסטר: 21.10.2021 בשעה 18:00.

המפגש השני יהיה באמצע הסמסטר: 25.11.2021 בשעה 18:00.

המפגש השלישי יהיה בשבוע הלפני אחרון של הסמסטר: 6.1.2022 בשעה 18:00.