הנחיות מחלקתיות- מדע והלכה תשפ''ג

הנחיות מחלקתיות לקראת עריכת מערכת לשנה''ל תשפ''ג

שלומות וברכות לתלמידינו החדשים והוותיקים.

אנו מאחלים לכולכם שנת לימודים מהנה, מחכימה ופורייה. נא קראו בעיון את ההנחיות וההערות המובאים כאן לפני עריכת המערכת לשנה"ל תשפ''ג.

בכל שאלה, בקשה או תהייה אנחנו, חברי הסגל המנהלי והאקדמי במחלקה, נשמח להיות לכם לעזר עכשיו וגם בכל מהלך לימודיכם במחלקה. ניתן לפנות בדוא"ל:  mvh@biu.ac.il  או להתקשר לטלפון: 03-5318390  

המידע המוגש לכם כאן הוא מתומצת. מידע מפורט נמצא באתר האוניברסיטה ובאתר המחלקה. מומלץ להקדיש מעט זמן ולגלוש באתר.

                                                                                           בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

 

לתשומת ליבכם: דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

להורדת קובץ של ההנחיות לחץ כאן 

 

דרישות לימודים לתואר שני

על מנת לקבל אישור זכאות לתואר שני יש להשלים את כל דרישות הלימודים, הן במחלקה והן דרישות כלליות של התואר ולצבור את כל נקודות הזכות בהתאם למסלול בו אתם רשומים. חובות התלמיד לתואר נקבעות לפי המופיע בידיעון בשנת הלימודים הראשונה לתואר. שנה זו היא 'שנת החוקה' של התלמיד. במקרה של חידוש לימודים החובות הקובעות הן החובות בשנת החידוש.

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

השנה האקדמית מחולקת לשני סמסטרים: סמסטר א' וסמסטר ב'. חלק מהקורסים נלמדים במהלך סמסטר אחד (קורס סמסטריאלי)  וחלק מהקורסים מתקיימים על פני שני הסמסטרים (קורס שנתי).

בין סמסטר א' לסמסטר ב' ישנה הפסקה של מספר שבועות ובמהלכם מתקיימות בחינות בקורסים של סמסטר א', בסוף סמסטר ב' מתקיימת תקופת בחינות נוספת לקורסים של סמסטר ב' ולקורסים שנתיים.

קורס מזכה את הלומד בנקודות זכות, בתנאי שעמד במטלות הקורס וקיבל בו ציון סופי. מספר נקודות הזכות הוא בדרך כלל בהתאמה למספר השעות של הקורס.

 

נקודות זכות: הגדרה והמרה

 • שעה אקדמית: שיעור של 45 דקות. על פי רוב שיעורים נמשכים שעה וחצי, כלומר שתי שעות אקדמיות.
 • קורס סמסטריאלי: שיעור בהיקף  2 שעות אקדמיות הנלמד במשך סמסטר אחד

2 ש''ס (שעות סמסטריאליות) = 1 נק''ז (נקודת זכות) = 1 ש''ש (שעה שנתית )

 • קורס שנתי: שיעור בהיקף  2 שעות אקדמיות הנלמד במשך שני סמסטרים

4 ש''ס (שעות סמסטריאליות) = 2 נק''ז (נקודת זכות) = 2 ש''ש (שעות שנתיות)

 

חובות מחלקתיות בתוכנית:  נקבעות בהתאם למסלול הלימודים אליו רשומים. בתוכנית 'מדע והלכה' קיימים שני מסלולים לתואר שני.

 • מסלול מחקרי – תואר שני בשנתיים, הכולל כתיבת עבודת מחקר (תזה) קורסים במחלקה בהיקף 12 ש''ש (24 ש"ס) וכן כתיבת עבודת מחקר לתואר שני.
 • מסלול עיוני- תואר שני בשנה אחת (סמסטר א+ב+קיץ),ללא תזה. קורסים במחלקה בהיקף 18 ש''ש (36 ש''ס).
 •  

מכינה ייעודית לתלמידי 'מדע והלכה': מכינה אינטרנטית בלימוד עצמי להשלמת רקע בסיסי החיוני ללימוד של חלק מהקורסים בתוכנית. במכינה מספר מקצועות והחיוב בהם נקבע על בסיס אישי. המכינה אינה מזכה בנקודות, יש להירשם אליה בשנה הראשונה ולהגיש את המטלות עד סוף סמסטר א' ולקבל ציון 'עובר'.

רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והגשת בקשה לשינוי מעמד ל'מן המניין' יתאפשר רישום לשנת הלימודים השנייה (במסלול המחקרי) והגשת בקשה לאישור תואר (במסלול העיוני).

לימודי יסוד ביהדות: השלמת קורסי יסוד ביהדות בהיקף 4 ש''ש למי שלא למד תואר שני בבר-אילן. בוגרי בר-אילן חייבים ב- 2 ש''ש.  למידע נוסף באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות. לנוחותכם קישור לתקנון פטורים מלימודי יסוד ביהדות - תואר  שני

חובת שפה זרה אנגלית: יש לעמוד בתנאי שפה זרה-אנגלית. קורסי אנגלית אינם נכללים בספירת הנקודות לתואר ולא נכללים בחישוב ממוצע הלימודים. מידע על סיווג לרמות, מבחני שיפור רמה ופטורים מאנגלית היכנסו לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה. ניתן גם להיבחן במחלקה לקבלת פטור. מומלץ לסיים חובה זו כבר בשנת הלימודים הראשונה לתואר. 

טבלת ריכוז חובות הלימודים בתוכנית לפי מסלול

 

18410

מסלול מחקרי

18510

מסלול עיוני

סמינריון חובה 'פיזיקה ושבת' 

2 שש (4 שס)

2 שש (4 שס)

סמינריון חובה 'התמודדות היהדות'

***

2 ש"ש (4 ש''ס)

קורסי בחירה לתואר שני (רפרט)

4 ש"ש (8 ש''ס)

8 שש (16 שס)

קורסי מחקר חובה

3 שש (6 שס)

3 שש (6 שס)

קורסי חובה : רפואה והלכה + תולדות המדעים + המשפחה

3 ש''ש (6 ש''ס)

3 ש''ש (6 ש''ס)

שפה זרה – אנגלית

ללא נק''ז

ללא נק''ז

כתיבת עבודת תזה

ללא נק''ז

***

סה''כ ש''ש (ש''ס) במסלול

12 ש"ש (24 ש''ס)

18 ש"ש (36 ש''ס)

 

קורסי מחקר חובה – בהיקף 3 שש. מחקר כמותי (א+ב) וקורס במחקר איכותני

קורס חובה: הקורס 'רפואה והלכה בעת חרום ומגיפה'.'

קורסי סמינריון  – קורסים שהמטלה המרכזית בהם היא כתיבת עבודה סמינריונית. בסמינריון 'פיזיקה ושבת' יש להציג גם פוסטר.

קורסי בחירה חובת בחינה – קורסים פרונטליים שבסיומם חייב התלמיד בבחינה או מטלה כתובה.

תאריכי הגשת עבודות

הסמינרים הבסיסיים (קבוצה 10) והסמינרים המתקדמים (קבוצה 20) נלמדים יחד, באותה כיתה אך תחת מספרים שונים. לתשומת ליבכם: לא ניתן ללמוד את הקורס פעמיים (פעם כסמינר בסיסי ופעם כסמינר מתקדם)!

יש להגיש את העבודות הסמינריוניות עד י''ח באב תשפ''ג (15 באוגוסט 2023)

במקרים מיוחדים אישורים להגשת עבודה באיחור על סמך בקשות שתמצאנה מוצדקות ניתן לקבל עד שנה לאחר שמיעת הסמינר, לאחר מועד זה ועדת ההוראה המחלקתית תשקול לחייב את התלמיד להשתתף בסמינר חדש.

 

הערות כלליות

 • הצעת מחקר – במסלול המחקרי יש להגיש את הצעת המחקר הסופית (לאחר שיפוט ותיקונים במידה שנדרשו) בסוף השנה הראשונה ללמודים ולכל המאוחר בסוף סמסטר א' של שנה ב'.
 • ציון עובר – ציון עובר בקורסים: 60.
 • לאחר שסיימתם את הרישום לקורסים בחוג, יש להירשם גם ללימודי אנגלית, לקורסי יסוד, ולקורסים כלליים בהתאם לדרישות האוניברסיטה
   

אינבר- מערכת מידע אישי לסטודנט

מערכת האינבר מרכזת מידע אישי ושירותים לסטודנט בתחומים שונים הנוגעים ללימודיו באוניברסיטה. מרבית הסטודנטים מכירים את המערכת בהקשר של רישום לקורסים אך המערכת פתוחה וזמינה לסטודנט במהלך כל השנה.

כניסה למערכת המידע האישי (אינבר)

ביצוע רישום לקורסים

את חלון הזמן לביצוע הרישום לקורסים ניתן לראות במערכת המידע האישי- אינבר.

על מנת שיתאפשר רישום לקורסים יש לחתום על הצהרה ולוודא ששילמתם את שובר המקדמה ע''ח שכר הלימוד לתשפ''ג.

סרטון הדגמה לתהליך הרישום - כללי (מומלץ לצפות באיכות (HD

חתימה על הצהרה - סרטון הדרכה

תשלום שכ"ל באינבר - סרטון הדרכה