מועד רישום לקורסי קיץ בתוכנית 'מדע והלכה'

הרישום לקורסי קיץ תשפ''א בתוכנית 'מדע והלכה' יתקיים אי'''ה מיום ראשון י' בתמוז (20.6)  עד יום רביעי י''ג בתמוז (23.6)

לתשומת ליבכם: התשלום על קורסי הקיץ צריך להתבצע מיד עם הרישום. נא היערכותכם בהתאם.

עלות 1 ש''ש בקורס קיץ בתואר שני: תעריף תקן +135 ש''ח

מידע על שכר לימוד לתואר שני

מידע על שכר לימוד בסמסטר קיץ

קורסי הקיץ יתחילו ביום שני י''ח בתמוז (28.6) וחובה להסדיר את הרישום לפני מועד זה.