מענקים מטעם המוזיאון היהודי והמרכז לסובלנות במוסקבה

להלן קישורים למידע אודות מענקים מטעם המוזיאון היהודי והמרכז לסובלנות במוסקבה, לתמיכה במחקרים אשר יעסקו בהיסטוריה ותרבות של יהודי רוסיה לאורך שנות קיומה (רוסיה לפני פטר הגדול, האימפריה הרוסית, ברה"מ והמרחב הסובייטי לשעבר).

המועד האחרון להגשת בקשות הינו 15 במאי, 2021.

 

פרסום ברוסית - https://www.jewish-museum.ru/research-center/projects/granty-2021/

פרסום באנגלית - https://www.jewish-museum.ru/en/research-center/projects/research-grants-2021/