בחינת אמיר''ם לתלמידי שנה א

נא ראו את הקישור בנוגע לבחינת אמיר"ם