קול קורא להגשת מאמרים לגיליון מיוחד של כתב העת מוזה

רצ"ב קול קורא להגשת מאמרים לגיליון מיוחד של כתב העת מוזה, כתב עת שפיט מיסודו של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים.

מוזה היא במה מקוונת ורב-תחומית בעברית לחוקרות וחוקרים צעירים במדעי הרוח. גיליון מוזה הקרוב, אשר עתיד לראות אור במהלך 2021, יהיה גיליון ממוקד-נושא תחת הכותרת "עידן החרדה" (ראו פירוט ב-PDF המצורף כאן).

אל מערכת מוזה הקבועה תצטרף כעורכת אורחת פרופ' גל ונטורה מן החוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית, אשר תוביל את תהליך השיפוט ועריכת הגיליון. 

 

את המאמרים יש להגיש בעברית, בקובץ Word, בצירוף תקציר ופסקה ביוגרפית קצרה, עד לתאריך 15 במרץ 2021, לכתובת הדוא"ל: muza.journal@gmail.com.

 

קווים מנחים להגשות ניתן למצוא בכתובת:

http://mandelschool.huji.ac.il/book/הגשת-מאמר-לפרסום

יש להגיש את המאמרים לפי ההנחיות המופיעות לעיל. אורכם יעמוד על 8,000-5,000 מילים; ביקורות ספרים: כ־1,000 מילים; מסות וראיונות: כ־2,000 מילים.

 

לבירורים נוספים ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל שלעיל.

 

בברכה,

מערכת מוזה