רשימת קורסים תשפ''א

 

רשימת קורסים לשנה''ל תשפ''א 

קוד מלא שם מרצים סוג מפגש נק"ז מועד
  מכינה (השלמות)        
180001-77 יסודות במדע לתלמידי תכנית 'מדע והלכה' ד"ר רביב ערן הרצאה 1 מתוקשב 
           
  סמסטר א'         
18007-77 פיזיקה ושבת בעידן המודרני טרם נקבע סמינריון 1 ה'08:00-10:00
180070-77 פיזיקה ושבת בעידן המודרני טרם נקבע הרצאה 1 ה'08:00-10:00
18021-77 פיזיקה ושבת בעידן המודרני חלק ב' טרם נקבע סמינריון 1 מתוקשב 
18008-77 פרקים נבחרים ברפואה והלכה פרופ' שפרן יגאל הרצאה 1 ה'10:00-12:00
18002-77 מחקר כמותי א ד"ר צוריאל מוריה הרצאה 1 ה'12:00-14:00
18006-77 התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות-חלק א' פרופ' שפרן יגאל הרצאה 1 ה'14:00-16:00
180060-77 התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות פרופ' שפרן יגאל סמינריון 1 ה'14:00-16:00
18013-77 בעלי חיים והלכה פרופ' זיבוטפסקי ארי הרצאה 1 ה'16:00-18:00
18015-77 גניקולוגיה והלכה ד"ר לוינגר אוריאל הרצאה 1 ה'18:00-20:00
           
  סמסטר ב'        
18023-77 התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות- חלק ב' פרופ' שפרן יגאל סמינריון 1 מתוקשב 
18020-77 סוגיות נבחרות במדע והלכה: הלוח העברי ד"ר רביב ערן הרצאה 1 ה'08:00-10:00
18010-77 החולה הסופני ומשפחתו במבט פליאטיבי פרופ' שפרן יגאל הרצאה 1 ה'10:00-12:00
18004-77 מחקר איכותני ד"ר זמבל עינת הרצאה 1 ה'12:00-14:00
18003-77 מחקר כמותי ב' ד"ר צוריאל מוריה הרצאה 1 ה'14:00-16:00
18018-77 מתמטיקה והלכה פרופ' מרצבך עלי הרצאה 1 ה'16:00-18:00
18019-77 כימיה וכשרות פרופ' גרוזמן אריה-לב הרצאה 1 ה'18:00-20:00
           
           
  קורסי קיץ         
18009-77 תולדות המדעים ד"ר בלפר ישראל הרצאה 1 קורס קיץ
18011-77 המשפחה הכללית והיהודית במבט היסטורי ד"ר מאור זוהר הרצאה 1 קורס קיץ
18014-77 מדעי החיים, ביולוגיה והלכה פרופ' שפרן יגאל הרצאה 1 קורס קיץ
18016-77 פוריות: מדע והלכה הרב אריאל יעקב ד"ר לקס יהודית הרצאה 1 קורס קיץ
18022-77 כלכלה יהודית ד"ר סמקאי אמציה הרצאה 1 קורס קיץ