תאריכי מפגשים בקורסים המתוקשבים של ד''ר בר נוי בסמסטר א'

תאריכי מפגשים בקורסים של ד''ר אורי בר נוי בסמסטר א' 

  • קורס: 1830801 / 18308-02  מים סוערים תחת דגל שחור: הפיראטיות הימית מהעת העתיקה ועד סומליה
  1. מפגש ראשון – 29.10.20, שעה 18:00
  2. מפגש שני – 03.12.20, שעה 18:00
  3. מפגש שלישי – 21.01.21, שעה 18:00

 

  • 18797-01 / 18797-02 מעורבותה של רוסיה במזרח התיכון 
  1. מפגש ראשון – 5.11.20, שעה 18:00
  2. מפגש שני – 10.12.20, שעה 18:00
  3. מפגש שלישי – 14.01.21, שעה 18:00