רציונל התכנית

רציונל תכנית 'מדע והלכה' 

מזה יובל שנים עומדת אוניברסיטת "בר אילן" בחזית האינטגרציה של תורה עם מדע. כבר מראשיתה חתרה האוניברסיטה לטפח אישי מדע בעלי אוריינטציה דתית, שיתפסו את מקומם בשורה הראשונה של החוקרים, המפתחים והמקדמים את מדעי החי, המדעים המדויקים ומדעי החברה והרוח. עתה, במשוך היובל, החליטה האוניברסיטה להרחיב מגמה זו ולהביא לפתיחתה של מסגרת לימודים ייעודית: לימודי "מדע והלכה", כתכנית ייחודית ושלמה.

 

נושאים כגון רפואה והלכה, השתלות, הפריות, הלוח העברי, כשרות מזון הבא מן החי, הצומח והתעשייה, סוגיות בחשמל והלכה, פיזיקה ובריאת העולם ואף מסחר וריבית לאור ההלכה הפכו זה מכבר לתחומי דעת המעוררים עניין, מחקר, ספרות ענפה ופרסומים למכביר. מטרת התכנית החדשה היא להשתמש ביתרון האיכותי והכמותי שיש לסגל אוניברסיטת "בר אילן" בתחומים אלו, ולקדם את הידע והמחקר בתחום חשוב זה. על מנת לקדם את האינטגרציה של כל הסוגיות ולהפכן למכלול אחד התכנית חותרת לטפח אנשי הלכה בעלי ידע ראוי במדע, ידע שיוכלו לספק באמצעותו את התשובות הנכונות למצבים בהם הכרחי להבין את עולם המדע. במקביל חותרת התכנית לטפח אנשי מדע בעלי ידע ראוי בתחום ההלכה, מדענים שבידם הכלים הבסיסיים הנדרשים על מנת  לספק מענה  במצבים מורכבים כגון חשמל בשבת, גנטיקה ובחירה חופשית וכד'.

 

תפיסת העולם העומדת ביסוד התכנית היא שאם בעבר יכלה היצירה ההלכתית להתבסס על הידע המדעי המצוי בקרב כלל האוכלוסייה, כיום אין די בכך. התרחבות הידע, כמו גם הצטרפותם של תחומים מדעיים חדשים למערכת ההשכלה הגבוהה, מחייבת ידע מבוסס לאין ערוך. יש צורך אפוא בהשכלה גבוהה ורצינית על מנת להיזקק כדבעי ובהיקף הולם לשאלות בתחומי האישות, הרפואה, הגנטיקה, הכשרות, הכלכלה, הפסיכולוגיה, הגריאטריה, הסטטיסטיקה או הריבית. ידע זה מבקשת לספק תכנית הלימודים המוצעת להלן.

בפנינו עומד החזון הרוחני האידיאלי, החותר לשילוב החשיבה המדעית עם החשיבה התורנית וביסוס הגשר שבין מדע והלכה. אנו מאמינים שבגשר זה צפון עתידו של עם ישראל במובן העמוק והנעלה ביותר.

היום התכנית למדע והלכה מתקיים בחסות המחלקה להיסטוריה כללית שבפקולטה למדעי הרוח וכוללת לימודים מחקריים ועיוניים לתארים מתקדמים בנושאים כמו: רפואה והלכה, פיזיקה ויהדות, כימיה וכשרות וכד' וזאת ברמה ההולמת לימודים אקדמיים.