מה לומדים פרונטלי ומה מקוון?

שלום לכולם 

אנו מבקשים להודיעכם שבהתאם למידע המצוי בידינו היום, הקורסים במחלקה להיסטוריה כללית יועברו בהוראה מקוונת למעט הקורסים המופיעים ברשימה שלהלן שמתוכננים להתחיל בהוראה פרונטלית (אם יהיה שינוי בהוראות יישלח עדכון): 

181011-01 מבוא יוון: מהתחלות לפוליס (פרופ' דניאלה דוויק)

181013-01 מבוא רומא: מהתחלות לפוליס (פרופ' יוסי ליברזון)

181020-01+ 181020-02 מבוא לימי הביניים המוקדמים (ד''ר יניב פוקס)

181021-01 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים (יניב פוקס)

185555-01 קוראים, חושבים, כותבים (פרופ' דניאלה דוויק)

181008-01 כלי ההיסטוריון: קריאה וכתיבה אקדמיות  (ד''ר זוהר מאור)

183082-01 היסטוריה במרחב: יסודות הג''ג ההיסטורית, בדגש מעשי (פרופ' אבי פאוסט)

184048-20 + 184047-10 לאומיות באירופה: ניתוח היסטורי ומושגי (ד''ר זוהר מאור)