תואר שלישי - נוהל הגשת מסמכים מקוריים

 

מועמדים לתואר שלישי או למסלול השלמות לתואר שלישי מתבקשים להציג מסמכים רשמיים ומקוריים המעידים על לימודים קודמים. כיום ניתן להציג מסמכים במרכז שירות וגיוס בשעות קבלת הקהל.*

עקב מגפת הקורונה ניתנת ארכה להצגת המסמכים כמפורט להלן:           

-       מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א למסלול השלמות לתואר שלישי, וכן סטודנטים במסלול זה שטרם הציגו מסמכים מקוריים, מתבקשים להציגם עד 28.2.2021.

-       מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א לתואר שלישי, וכן סטודנטים לתואר שלישי שטרם הציגו מסמכים, מתבקשים להציג מסמכים מקוריים עד 30.9.2021.

-       סטודנטים שיסיימו את לימודיהם קודם למועדים המצוינים לעיל וטרם הציגו מסמכים מקוריים יידרשו, כתנאי לקבלת הזכאות לתואר, להציג מסמכים מקוריים.  

 

*מדור שירות וגיוס ממוקם באזור 502, ליד בניין שטרן (605) ופתוח לקהל בימים א'-ה', בין השעות 10:00-16:00.