מאגר חדש לניסיון בתחום הרפואה בקו החזית

מידע על המאגר נמצא בקישור הזה: https://history.biu.ac.il/node/1984

המאגר פתוח לניסיון עד 11 באוגוסט 2020