תחרות פרסי מחקר של מרכז בגין

 

שלום וברכה,

 

מצ"ב קול קורא להגשת מועמדות לתחרות פרסי המחקר השנתיים של מרכז בגין,

אשר מוענקים לסטודנטים עבור עבודות בנושאים הרלוונטיים למרכז.

 

המועד האחרון להגשת מועמדות:  01.09.2020