מראה מראה שעל הקיר, מגפה יש להכיר

שלום לכולם

מצ''ב קישור לקובץ מאמרים של חברי סגל הפקולטה למדעי הרוח מראה מראה שעל הקיר, מגפה יש להכיר