CFA | Fellowships and Prizes in the Research Field of Antisemitism | 2020

שלום רב,

 

מצורפים בזאת שני קולות קוראים הפונים לקהל התלמידים לתארים מתקדמים וחוקרים בתחום האנטישמיות מטעם מרכז וידאל ששון באוניברסיטה העברית:

 

פרסים לתלמידים ולחוקרים מצטיינים ע"ש רוברט ויסטריך ז"ל | תש"ף  [קישור]

 

מלגות ומענקי מחקר לתארים מתקדמים ע"ש פליקס פוזן | תשפ"א  [קישור]

 

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:

30 במרץ, 2020

 

 

פרטים נוספים והגשת מועמדות:

באתר:  http://scholarships.huji.ac.il

בדוא"ל: sicsa@mail.huji.ac.il

 

 

נודה לכם על הפצת ההזמנה בין חברי הסגל והסטודנטים.

 

בברכה,

 

איתן רום,

המכון לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש סטפן רוט

הפקולטה למדעי הרוח

אוניברסיטת תל אביב

דוא"ל | אתר | פייסבוק