קול-קורא-למלגות תואר שני ושלישי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

 

iuap blue קול-קורא-למלגות תואר שני ושלישי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה הינה מסגרת חדשנית לשיתוף פעולה במחקר, הוראה והפצת ידע בין ארבע אוניברסיטאות המחקר המובילות בישראל בתחום זה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, ואוניברסיטת תל אביב.
בשנת הלימודים תשע"ח השיקה השותפות תוכנית לימודים בין-אוניברסיטאית לתואר שני ושלישי. הצטרפות לתוכנית מתאפשרת בהרשמה לכל אחת מן האוניברסיטאות ומטרתה לקדם מחקר רב-תחומי אודות רוסיה ומזרח אירופה בישראל וליצור קהילה דינמית של חוקרים בתחום.
כחלק מתוכנית חדשה זו, מציעה השותפות מלגות לימודים לתואר שני ושלישי ומלגות מחקר ולימודי שפות לסטודנטים מתקדמים בתואר.
התוכנית היא רב תחומית ופתוחה לתלמידי תואר שני ושלישי במגוון תחומים במדעי הרוח - לנרשמים מכל החוגים/ המחלקות השותפים לתוכנית (כפוף לאישור אוניברסיטאי)

ראו קול-הקורא לבקשות מלגה לתואר שני.
ראו קול קורא לבקשות מלגה לתואר שלישי.

מועד אחרון להגשה:15 בדצמבר 2019.

לשאלות ובירורים נוספים תוכלו לפנות במייל ל: iuap@tauex.tau.ac.il.

אתר התוכנית בין אוניברסיטאית לתואר שני בלימודי רוסיה ומזרח אירופה: http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he