קורס כללי במדעי הנתונים לתלמידי מדעי הרוח והיהדות

 

שמחים להודיעכם על פתיחת קורס מדעי הנתונים לתלמידי מדעי הרוח והיהדות במחלקה למדעי המידע שיחשב כקורס כללי .

מספרו הוא:  35-626  והוא יתקיים בסמסטר א', ימי ראשון בין השעות 18-20:15

שם המרצה: ד"ר שי הורוביץ

רישום במחלקה למדעי המידע: Information-Science.Dept@biu.ac.il