מלגות לתארים מתקדמים- מסלול מחקרי

סטודנטים יקרים,


מדור מלגות מודיע על פתיחת ההרשמה להגשת בקשות למלגה לסטודנטים הלומדים לתואר שני ושלישי בשנה"ל תש"פ.
ניתן להגיש בקשות מתאריך 1 בספטמבר 2019 עד 31 באוקטובר 2019

נא למלא את טופס הבקשה באופן מוקלד. יש לשמור את הטופס תוך ציון שם משפחה, שם פרטי, מספר ת"ז וציון תואר שני/שלישי ולשלוח לכתובת המייל:
milgot.office@biu.ac.il 

תואר שני

רשאים להגיש בקשה סטודנטים שנה א' וב' הלומדים במסלול עם תזה
טופס בקשה ניתן להוריד בעמוד זה
 

תואר שלישי

רשאים להגיש בקשה סטודנטים בשנים א'-ד'
טופס בקשה ניתן להוריד בעמוד זה


מדור מלגות מאחל לסטודנטים שנה טובה ופורייה!