רשימת קורסים תש''פ

 

קוד מלא

שם

מרצים

נק"ז

סוג מפגש

שע' סמ' א'

שע' סמ' ב'

שע' סמ' קיץ

מועד

180001-77

יסודות במדע לתלמידי תכנית 'מדע והלכה'

ד"ר רביב ערן

2

הרצאה

4

 

 

 מתוקשב מלא

18002-77

מחקר כמותי א

ד"ר קליין אלכסנדר

1

הרצאה

2

 

 

ה'12:00-14:00

18003-77

מחקר כמותי ב'

ד"ר קליין אלכסנדר

1

הרצאה

 

2

 

ה'14:00-16:00

18004-77

מחקר איכותני

ד"ר זמבל עינת

1

הרצאה

 

2

 

ה'12:00-14:00

18006-77

התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות-חלק א'

הרב פרופ' שפרן יגאל

1

הרצאה

2

 

 

ה'14:00-16:00

180060-77

התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות

הרב פרופ' שפרן יגאל

1

סמינריון

2

 

 

ה'14:00-16:00

18023-77

התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות- חלק ב'

הרב פרופ' שפרן יגאל

1

סמינריון

 

2

 

 מתוקשב מלא

18007-77

פיזיקה ושבת בעידן המודרני

פרופ' פיקסלר דרור

1

סמינריון

2

 

 

ה'08:00-10:00

180070-77

פיזיקה ושבת בעידן המודרני

פרופ' פיקסלר דרור

1

הרצאה

2

 

 

ה'08:00-10:00

18021-77

פיזיקה ושבת בעידן המודרני חלק ב'

פרופ' פיקסלר דרור

1

סמינריון

2

 

 

 מתוקשב מלא

18008-77

פרקים נבחרים ברפואה והלכה

הרב פרופ' שפרן יגאל

1

הרצאה

2

 

 

ה'10:00-12:00

18009-77

תולדות המדעים

ד"ר בלפר ישראל

1

הרצאה

 

 

2

 סמסטר קיץ

18010-77

החולה הסופני ומשפחתו במבט פליאטיבי

פרופ' שפרן יגאל

1

הרצאה

 

2

 

ה'10:00-12:00

18011-77

המשפחה הכללית והיהודית במבט היסטורי

ד"ר מאור זוהר

1

הרצאה

 

 

2

 סמסטר קיץ

18013-77

בעלי חיים והלכה

פרופ' זיבוטפסקי ארי

1

הרצאה

2

 

 

ה'16:00-18:00

18014-77

מדעי החיים, ביולוגיה והלכה

הרב פרופ' שפרן יגאל

1

הרצאה

 

 

2

 סמסטר קיץ

18015-77

גניקולוגיה והלכה

ד"ר לוינגר אוריאל

1

הרצאה

2

 

 

ה'18:00-20:00

18016-77

פוריות: מדע והלכה

הרב אריאל יעקב ד"ר לקס יהודית

1

הרצאה

 

 

2

 סמסטר קיץ

18018-77

מתמטיקה והלכה

פרופ' מרצבך עלי

1

הרצאה

 

2

 

ה'16:00-18:00

18019-77

כימיה וכשרות

פרופ' גרוזמן אריה-לב

1

הרצאה

 

2

 

ה'18:00-20:00

18020-77

סוגיות נבחרות במדע והלכה: הלוח העברי

ד"ר רביב ערן

1

הרצאה

 

2

 

ה'08:00-10:00

18022-77

כלכלה יהודית

ד"ר סמקאי אמציה

1

הרצאה

 

 

2

 סמסטר קיץ