כולם מוזמנים לסמינר הפקולטטי של הפקולטה למדעי הרוח

 

הסמינר הפקולטטיבי של מדעי הרוח תשע"ט

יום ג', 16-14 , בניין 1002 , חדר 405

להורדת קובץ לו''ז מלא של הסמינר, לחץ כאן


סמסטר א'

23.10.18  י"ד בחשון – פרופ' דניאלה דוויק, לימודים קלאסיים והיסטוריה כללית:
גיאוגרפיה אנאלפביתית ביוון וברומא


20.11.18 י"ב בכסלו – ד"ר עופר ברגמן, מדעי המידע:
מדע ניהול הדברים הדיגיטליים שלנו


11.12.18 ג' בטבת – פרופ' רחל וייסברוד וד"ר איילת כהן, לימודי תרגום:
תרגום בין-סמיוטי – נובלות גרפיות כמקרה מבחן


15.01.19 ט' בשבט – פרופ' אבי שגיא, פילוסופיה:
בין פילוסופיה לספרות


סמסטר ב'

26.02.19 כ"א באדר א' – ד"ר ליאור לקס, בלשנות וספרות אנגלית:
סוגיות בחקר הלשון הדבורה והלשון המקוונת


12.03.19 ה' באדר ב' – ד"ר אבי גלבוע, מוזיקה:
מוזיקה ככלי מגשר בין סטודנטים ערבים ויהודים בקמפוס בר-אילן: תיאוריה
ומעשה


02.04.19 כ"ו באדר ב' – פרופ' גרי מול, תרבות צרפת:
Representing the Concentrationary Universe: The Visual Arts,
Deportation and the Shoah


11.06.19 ח' בסיון – פרופ' סוזן רוטשטיין, בלשנות וספרות אנגלית:
הבדלים בין-לשוניים בייצוג ספירה ומדידה