תכנית קדם אקדמית "30+"

תוכנית קדם אקדמית "30+"

אוניברסיטת בר-אילן פותחת מחזור נוסף של תוכנית קדם אקדמית "30+". המכינה הבאה תפתח ב 19.02.18

התוכנית מיועדת לבוגרי 12 שנות לימוד, אשר הינם מעל גיל 30 ואשר אין בידיהם תעודות בגרות,  או לבעלי תעודת בגרות בממוצע נמוך. התוכנית תימשך כארבעה חודשים.

התוכנית כוללת את המקצועות הבאים:

 • אנגלית- 52 שעות
 • הבעה- 52 שעות
 • יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית- 52 שעות
 • מתמטיקה- 26 שעות
 • מדע וטכנולוגיה- 26 שעות

בסיום התוכנית יתקיימו מבחנים במקצועות אלו. הממוצע המשוקלל בחמשת הקורסים יהווה את הציון החליפי לתעודת הבגרות. בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בלימודים לתואר ראשון במחלקות שונות, בכפוף לתנאי הקבלה. על המועמד יהיה לעמוד בתנאי הקבלה הנוספים של המחלקה אליה הוא מעוניין להתקבל (פסיכומטרי, ראיון וכיו"ב).

 

ימי הלימוד: ימי שני  בין השעות 16:00 עד 22:00

                   ימי שישי ין השעות 8:00 עד 14:00

משך הלימודים: ארבעה חודשים

עלות התוכנית: 5,500 ₪ אשר תגבה בחלוקה ל-3 תשלומים + 206 ₪ דמי הרשמה אשר אינם מוחזרים בשום מקרה.

אופן ההרשמה: יש להעביר למינהל המכללות והמכינות את המסמכים הבאים:

 1. טופס הרשמה מלא
 2. צילום ת.ז
 3. תעודה על 12 שנות לימוד
 4. כתב התחייבות חתום
 5. שתי תמונות פספורט
 6. דמי טיפול ע"ס 206 ₪ (אשר אינם מהווים חלק משכ"ל ולא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה). לקבלת השובר יש להגיע פיזית לחדר 201 בבניין 403

לתשומת לבכם:

- לא ניתן יהיה לדון בבקשה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים.

   את המסמכים יש לשלוח אל מינהל המכללות והמכינות- תוכנית 30+

   אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 52900 או לפקס: 03-7361988/03-5355317

   פתיחת התוכנית מותנית ברישומם של 25 מועמדים.

   פרטים בטלפון 03-7384486 או במייל rivka.katz@biu.ac.il