פירוט חובות במסלולי תואר ראשון

מסלול היסטוריה מורחב (18110)

במסלול זה יש ללמוד 46 נ''ז 

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נ''ז

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נ''ז

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נ''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נ''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נ''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1 נ''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נ''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נ''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נ''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נ''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נ''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נ''ז

181001 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 2 נ"ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 8 נ''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 16 נ''ז

קורסי סמינר בסיסי

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נ''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 4 נ''ז

להורדת טופס עם פירוט חובות המסלול לחץ כאן

 

 

מסלול היסטוריה דו-ראשי מובנה (18252)

במסלול זה יש ללמוד 26 נ''ז

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נ''ז

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נ''ז

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נ''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נ''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נ''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1 נ''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נ''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נ''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נ''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נ''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נ''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נ''ז

181001 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 2 נ"ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 2 נ''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 4 נ''ז

קורסי סמינר בסיסי

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נ''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 2 נ''ז

להורדת טופס עם פירוט חובות המסלול לחץ כאן

 

מסלול היסטוריה דו-ראשי לא מובנה (18262)

במסלול זה יש ללמוד 27 נ''ז

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נ''ז

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נ''ז

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נ''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נ''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נ''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1 נ''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נ''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נ''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נ''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נ''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נ''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נ''ז

181001 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 2 נ"ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 2 נ''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 6 נ''ז

קורסי סמינר בסיסי

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נ''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 2 נ''ז

להורדת טופס עם פירוט חובות המסלול לחץ כאן