ג'נוסייד שואה וגזענות-מבנה תכנית הלימודים

ג'נוסייד שואה וגזענותמבנה תכנית הלימודים

במחלקה להיסטוריה כללית (26 ש"ש)
קורסי חובה:

קורסי מבוא בתקופה הקלאסית - 4 ש"ש
קורסי מבוא בתקופת ימי הביניים - 4 ש''ש
קורסי מבוא בתקופת העת החדשה - 4 ש"ש
181010+185555 אוריינות אקדמית בהיסטוריה - 2 ש"ש

קורסי בחירה  וסמינריונים: חטיבה זו תוקדש לנושא ג'נוסייד, גזענות או שואה.
קורסים בתקופה הקלאסית או בתקופת ימי הביניים - 2 ש"ש
קורסים בתקופת העת החדשה - 4 ש"ש
קורסי פרו-סמינר 4 ש"ש
סמינריונים- 2 ש"ש

דוגמאות לקורסי בחירה בהיסטוריה במסגרת התכנית (רשימה זו מתעדכנת מדי שנה):
18290 ג'נוסייד במאה העשרים
18388 גרמניה, בין ביסמארק להיטלר
18630 גרמניה הנאצית: בין שפה ותעמולה
18631 חוק ומוסר בגרמניה הנאצית
18293 גזע וגזענות, ביולוגיה ותרבות
18712 לאומיות וסכסוכים אתניים במז' אירופה במהלך המאה ה-20
184008 אחרי אושוויץ: השפעת השואה על המחשבה, התרבות והמדיניות 1945-  1970
18396 נאציזם בין טרור לתרבות
 

 

במחלקה לספרות משווה (25 ש"ש)

קורסי חובה:

תולדות הספרות (חובה לשנה א'), 2 ש"ש
החיים כסיפור (זהו חובה במהלך התואר) או קורס חובה מקביל שייקבע במחלקה, 2 ש"ש
אסתטיקה וביקורת, 6 ש"ש

קורסי בחירה:
חטיבה ראשונה:
 התקופה הקלאסית וימה"ב, 2 ש"ש
חטיבה שניה: רנסנאס, בארוק והמאה השמונה-עשרה, 2 ש"ש
חטיבה שלישית: המאה ה-19 המאה ה-20 וספרות עכשווית במיקוד של "לימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות" 7 ש''ש, מתוכן עד 2 ש"ש ניתן לקחת במחלקה אחרת (ספרות עם ישראל, תולדות ישראל וכדומה)
חטיבת סמינריונים: סה''כ 4 ש''ש מתוכם סמינריון אחד במחלקה (2 ש"ש) וסמינריון אחד בנושא ג'נוסייד וגזענות (2 ש''ש)

קורסים בספרות משווה (במסגרת החטיבה השלישית):
33199 אנטישמיות ביצירות ספרותיות ובאגדות
33040 תרבויות של זיכרון: גרמניה וישראל לאחר השואה
33097 החיים כסיפור
33187 סיפור רוחות סיניים- מזרח אסיה
33052 משחק מסוכן: תיאטרון גרמני במאות ה-19 וה- 20