התוכנית ללימודי ג'נוסייד שואה וגזענות

 

התוכנית ללימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות

במסגרת מסלול דו-ראשי מובנה בהיסטוריה כללית וספרות משווה

רציונל המסלול

לא ניתן לספר על תולדות האנושות בלי להתייחס לרדיפה ולהדרה של האחר; אולם נראה, כי העת המודרנית, ובמיוחד המאה העשרים, תובעת חשיבה מסוג שונה על תופעות אלה. השיח והמחקר המתמשך והמתחדש בנושא השואה והנאציזם מוסיפים לעורר עניין רב ומעלים שאלות הנוגעות גם למקרים אחרים של ג'נוסייד, שהתחוללו, בין היתר, על רקע של הדרה גזעית. השואה, כדגם המובהק ביותר של ג'נוסייד, שימשה מקור להשוואה, שהדגישה, עם זאת, את ההבדל והייחוד של רצח העם היהודי באירופה לעומת פרקים היסטוריים רצחניים אחרים לפני השואה ולאחריה. כך למשל, גזענות ושנאת האחר ניכרים במרבית המקרים בהם התחולל רצח המונים, אך נדמה שהשאיפה להשמדה טוטאלית של האחר ניכרת יותר מכל במקרה של השמדת העם היהודי על ידי הנאצים. רצח עַם בהקשריו השונים הפך לאירוע שכיח בעידן המודרני, אולם הדרכים למימוש האידיאולוגיות הקיצוניות וליישום הפרקטיקות הגזעיות שונות בכל אחד מן המקרים ויכולות להעיד על כוונות ומטרות נבדלות של המבצעים. יתרה מכך, האקסקלוסיביות של המקרה היהודי, הניכרת ברבים ממושאי ההשוואה, איננה מונעת ואף מעודדת את החוקר והלומד לשאול מה מביא פרטים וקולקטיבים למעשים רצחניים כאלה? בשם אלו רעיונות הם מבוצעים? כיצד הם מעוצבים בזיכרון הפרטי והקולקטיבי ובאיזה אופן הם מיוצגים ביצירה התרבותית, בספרות ובאמנות?

המסלול הדו-ראשי של ספרות משווה והיסטוריה כללית מציע עיסוק אינטנסיבי והתבוננות מעמיקה בסוגיות אלה, תוך עיון השוואתי וחדשני, המשלב פרספקטיבות היסטוריות והיסטוריוגרפיות עם פרספקטיבות הנגזרות ממחקר ספרות ותרבות. מדובר בלימוד, חקירה והוראה המקיימים זיקה בינתחומית, מתוך הנחה שמהלך ההיסטוריה אינו נפרד מתהליכים תרבותיים. מגוון הקורסים של המסלול פותח בפני הסטודנטים צוהר למבט ביקורתי, להבנה היסטורית ולהיכרות עם סוגי ידע, ומזמן מפגש עם יצירה פואטית ואסתטית, הנדרשים להבנת ההקשרים המשותפים לאירועים אלה. זאת מבלי לוותר, כמובן, על הדגשת קוויי המתאר הפרטיקולריים של כל אחד ממקרי רצח העם המודרניים, ומבלי לאבד את היכולת לראות בשואה ביטוי של ג'נוסייד מחד גיסא, אך גם אירוע בעל מאפיינים ייחודיים וחד-פעמיים מאידך גיסא.

"התוכנית ללימודי שואה, ג'נוסייד, וגזענות" מציגה, אפוא, דיון בשאלות של דמיון לאומי ובמקומם של מיתוסים בעיצוב זיכרון קולקטיבי, בסוגיית הייצוג של טראומות הקשורות בחורבן ובקטסטרופה, בהדרה על בסיס גזעי ובמשטרים טוטליטאריים כחלק מתולדות העת המודרנית. הלימוד במסגרת התוכנית יעקוב אחר התמורות המתחוללות בנקודת המבט של  ההיסטוריון והסופר במתן דין וחשבון על אירועים אלה, תוך הקפדה על ההבחנות המתחייבות, כאמור, ממידת השוני שבין האירועים. הסטודנטים ייחשפו למגוון של דעות בחקר השואה ותופעות דוגמת רצח עם, גזענות ושנאת האחר. יש להדגיש, כי מדובר בתוכנית חדשנית שאיננה נלמדת באופן זה באף אחת מן האוניברסיטאות בארץ.  

"לימודי שואה, ג'נוסייד, וגזענות" הם, לפיכך, בחירה מיטבית עבור סטודנטים המתעניינים בעיון ביקורתי, בחקירה היסטורית ובמפגש חדש עם יצירה ספרותית ואסתטית המתמודדת עם אירועים אלה בעידן המודרני. במקביל, הם מקנים בסיס רחב ובינתחומי ללימוד בתארים מתקדמים.

 

היקף השעות במסלול

במסגרת מסלול דו-ראשי מובנה בהיסטוריה כללית וספרות משווה ילמד הסטודנט 26 נ"ז בהיסטוריה ו-25 נ"ז בספרות משווה. 

 

מבנה תכנית הלימודים

במחלקה להיסטוריה כללית (26 ש"ש)
קורסי חובה:

קורסי מבוא בתקופה הקלאסית - 4 ש"ש
קורסי מבוא בתקופת ימי הביניים - 4 ש''ש

קורסי מבוא בתקופת העת החדשה - 4 ש"ש
181010+185555 אוריינות אקדמית בהיסטוריה - 2 ש"ש

קורסי בחירה  וסמינריונים: חטיבה זו תוקדש לנושא ג'נוסייד, גזענות או שואה.
קורסים בתקופה הקלאסית או בתקופת ימי הביניים - 2 ש"ש
קורסים בתקופת העת החדשה - 4 ש"ש
קורסי פרו-סמינר 4 ש"ש
סמינריונים- 2 ש"ש

דוגמאות לקורסי בחירה בתכנית (רשימה זו מתעדכנת מדי שנה):
18290 ג'נוסייד במאה העשרים
18388 גרמניה, בין ביסמארק להיטלר
18630 גרמניה הנאצית: בין שפה ותעמולה
18631 חוק ומוסר בגרמניה הנאצית
18293 גזע וגזענות, ביולוגיה ותרבות
18712 לאומיות וסכסוכים אתניים במזרח אירופה במהלך המאה ה-20
184008 אחרי אושוויץ: השפעת השואה על המחשבה, התרבות והמדיניות 1945-  1970
18396 נאציזם בין טרור לתרבות
 

במחלקה לספרות משווה (25 ש"ש)

קורסי חובה:

תולדות הספרות (חובה לשנה א'), 2 ש"ש
החיים כסיפור (זהו חובה במהלך התואר) או קורס חובה מקביל שייקבע במחלקה, 2 ש"ש
אסתטיקה וביקורת, 6 ש"ש

קורסי בחירה:
חטיבה ראשונה:
התקופה הקלאסית וימה"ב, 2 ש"ש
חטיבה שניה: רנסנאס, בארוק והמאה השמונה-עשרה, 2 ש"ש
חטיבה שלישית: המאה ה-19 המאה ה-20 וספרות עכשווית במיקוד של "לימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות" 7 ש''ש, מתוכן עד 2 ש"ש ניתן לקחת במחלקה אחרת (ספרות עם ישראל, תולדות ישראל וכדומה)
חטיבת סמינריונים: סה''כ 4 ש''ש מתוכם סמינריון אחד במחלקה (2 ש"ש) וסמינריון אחד בנושא ג'נוסייד וגזענות (2 ש''ש)

קורסים בספרות משווה (במסגרת החטיבה השלישית):
33199 אנטישמיות ביצירות ספרותיות ובאגדות
33040 תרבויות של זיכרון: גרמניה וישראל לאחר השואה
33097 החיים כסיפור
33187 סיפור רוחות סיניים- מזרח אסיה
33052 משחק מסוכן: תיאטרון גרמני במאות ה-19 וה- 20