הרב פרופ' יגאל שפרן

הרב פרופ'
דוא"ל: 

פירסומים

1800677+1802377 התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות

1801077 החולה הסופני ומשפחתו במבט פליאטיבי

1801477 מדעי החיים, ביולוגיה והלכה