סנטור אלברט ד. תומס ומאמציו עבור פליטים יהודים מאירופה ויסוד מדינת ישראל, 1948-1932

Year: 
Degree: 
Student: