ד"ר ארי גייגר

טלפון
פקס
03-5318390
דוא"ל
Ari.Geiger@biu.ac.il
משרד
בנין 410, קומה שנייה, חדר 224
שעות קבלה
ימי שלישי 12:00- 13:00
קורות חיים

תארים אקדמיים:

תואר ראשון:  1994  אוניברסיטת בר אילן, היסטוריה כללית (בהצטיינות) ומדעי המחשב.

תואר שני:  2002  אוניברסיטת בר אילן, היסטוריה כללית (בהצטיינות).

נושא עבודת המסטר: המקורות היהודיים לפירוש הליטרלי של ניקולס דה לירה על איכה.

תואר שלישי:  2006, אוניברסיטת בר אילן, היסטוריה כללית.

נושא עבודת הדוקטורט: הפירוש של ניקולס דה לירה על ספרים ויקרא, במדבר, דברים.

 

מלגות ופרסים:

מועמד למלגת קרן רוטשילד לשנת 2007/8 (שלב סופי).

מלגת פוסט-דוקטורט, קרן הזכרון לתרבות יהודית (2006).

מלגת פוסט-דוקטורט (ליידי דייויס), האוניברסיטה העברית ירושלים (2006).

פרס הרקטור של בר אילן לסטודנטים מצטיינים (2005).

מלגת נשיא אוניברסיטת בר אילן לסטודנטים מצטיינים (2005-2002).

מחקר

פרשנות תנ"ך יהודית ונוצרית בימי הביניים.

היסטוריה תרבותית של ימי הביניים.

יהודים ונוצרים באירופה הלטינית בימי הביניים.

חכמי אשכנז בימי הביניים.

קורסים

18-587 אבות הכנסיה ומורשתם

18-589 המיסיון הנוצרי בימי הביניים

פרסומים

מאמרים

 " Nicholas of Lyra’s Literal Commentary on Lamentations and Jewish Exegesis: A Comparative Study", Medieval Encounters 16 (2010), pp. 1-22.

 

"ביקורת פרשנית על פירושים יהודיים בפירוש הליטרלי של ניקולס דה לירה", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום יח (תשס"ח).

 

 “The Hebrew Biblical Text in the Literal Commentary of Nicholas of Lyra on the Book of Lamentations”, Revue des Etudes Juives 166 (2007), pp. 147-173.

 

"פולמוס אנטי-יהודי בפירוש הליטרלי של ניקולס דה לירה לאיכה", ציון סט (תשס"ד), עמ' 429-407.

 

A Student and an Opponent: Nicholas of Lyra and His Jewish Sources, Etudes Augustiniennes: Collection Moyen Age et Temps Modernes [forthcoming].

 

פרסומים לא שפיטים:

"פרשת חובב כהקדמה לחטא המרגלים", מגדים מד (אלול תשס"ו), עמ' 89-71.

 

הרצאות בכנסים:

Rabbi Samuel son of Meir and his Christian “Followers”", International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, May 2010.

 

"Exegetical Hierarchy in the Eyes of Jewish and Christian Literal Exegetes", The Fifteenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, August 2009.

 

"A Student and an Opponent: Nicholas of Lyra and his Jewish sources", Colloque "Nicolas de Lyre" (organized by CNRS – Ecole Pratique des Hautes Etudes), Troyes, June 2009. (הרצאת אורח)

 

"The Natural World as a Moral Field in Rashi’s Commentary on the Pentateuch", Medieval Congress, Leeds, July 2008.

 

"In Hebraeo habetur: הפתיחות של פרשני פשט נוצרים בשלהי ימי הביניים כלפי הנוסח העברי של התנ"ך", כנס בנושא סובלנות ואי סובלנות בחברות מערביות בהיסטוריה, אוניברסיטת בר אילן, מאי 2008.

 

"The Forgotten Commentary: Nicholas of Lyra's Postilla moralis on Deuteronomy", International Medieval Congress, Leeds, July 2007.

 

"Between Dialog and Controversy: Nicholas of Lyra’s Attitude towards Judaism and Jewish Sources", International Medieval Congress, Leeds, July 2006.

 

"Sharing the Same Tools: Exegetical Rules Common to Jews and Christians in Nicholas of Lyra's Literal Postilla", International Congress of the Society for Biblical Literature, Edinburgh, July 2006.

 

"תורה שבעל פה או תורה שבכתב? כיצד התוודע הפרשן ניקולס דה לירה למקורות היהודיים?", הקונגרס העולמי למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט 2005.

תאריך עדכון אחרון : 08/09/2022