מסלול דו-ראשי מובנה -פירוט חובות במחלקה (לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ז)