ספרים מאת חברי סגל המחלקה

Britain's moment in Palestine : retrospect and perspectives, 1917-1948

Michael Cohen

הספר הוא הסקירה המקיפה הראשונה על כל תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, משנת 1917-1948. הוא מבוסס על חומר ארכיוני חדש ועל מירב עבודות המחקר, הזכרונות והיומנים שהופיעו עד השנים האחרונות. הוא שופך אור חדש על המדיניות המשתנת של הבריטים לאורך כל התקופה ועל היחסים החברתיים, כלכליים ופוליטיים בין "המשולש הארצישראלי" - בריטים, יהודים וערבים.