שינוי כיתת לימוד בקורס 181013

קבוצת קורס 181013-01 - מבוא לתולדות רומא: מהתחלות לרפובליקה בשיאה יום א' שעות 12:00-14:00 סמסטר א'

מרצה: פרופ' דוויק דניאלה

הועבר מחדר 9 בבנין מ.ישראל-502

לחדר 102 בבנין יהדות-404