שינוי כיתת לימוד בקורס 18592

הקורס של פרופ' גרילסאמר 'הון ושלטון: השתלטותה של משפחת מדיצ'י על פירנצה' (1859201)  עבר באופן קבוע לבנין 605 כיתה 65