תואר שני בלימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה

השותפות הבין אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה מפרסמת קול קורא חדש לתלמידי תואר שני המצטרפים לתוכנית בסמסטר ב' תשע"ח.

להלן קישור לאתר התכנית

להלן קישור לקול הקורא

 

 מועד אחרון להגשה: 1 למרץ 2018.

 

בברכה,

 

דר' דינה מויאל

 

השותפות הבין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה