המרכז לחקר האישה - קול קורא להגשת בקשה למלגה

קול קורא להגשת בקשות למלגות ופרסים מטעם המרכז לחקר האישה ביהדות לשנת תשע"ח

 

המלגה מיועדת לתלמידי מחקר לתארים מתקדמים (M.A  ודוקטורט) הלומדים באוניברסיטת בר אילן בעלי הצעת מחקר מאושרת. המלגה מיועדת לעבודות מחקר אקדמאיות הקשורות בחקר האישה בלבד בתחומים השונים ובדיסציפלינות השונות.

את הבקשה יש להגיש בקובץ WORD והיא צריכה לכלול:

שם מגיש הבקשה, מחלקה, תלמיד/ה לתואר, שם המחקר, תיאור קצר של המחקר (כחצי עמוד עד עמוד) והמלצת המנחה.

תלמיד/ה אשר קבל בעבר מלגה מטעם המרכז לחקר האישה ביהדות אינו יכול להגיש שוב בקשה.

את הבקשות יש לשלוח למייל  fanya.g.center@gmail.com  עד יום ראשון יז' באדר/ 4 במרץ-

יום פתיחת סמסטר ב'.