המעבדה להיסטוריה שבעל פה

בית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב והמרכז לקידום חיים משותפים ומנהרת הזמן של המכללה האקדמית בית ברל מזמינים חוקרות וחוקרים להציע את השתתפותן/ם במעבדה להיסטוריה שבעל פה שתפעל במהלך שנת הלימודים תשע"ח באוניברסיטת תל אביב.

פרטים נוספים אפשר לראות כאן