מיקום שיעורי השלמה של ד''ר בר נוי

שלום לכולם

 

בקורס 1868301 'מהפכנות וריאל פוליטיקה' יתקיימו שני שיעורי השלמה. 

א. ביום שלישי י"ט בסיון (20.6.2017) משעה 8:00 עד 10:00 בבנין 505 כיתה 66

ב.  ביום שלישי כ''ו בסיון (27.6.2017) משעה 8:00 עד 10:00 בבנין 505 כיתה 66

בברכה

מזכירות המחלקה