מידע על בחינת מיון באנגלית לתואר שני

מצ"ב קובץ מידע על בחינות מיון באנגלית לתואר שני. לפתיחת הקובץ לחץ כאן