מלגות לתלמידי מחקר

מלגות לתלמידי מחקר – קול קורא
המרכז לחקר המרה ויחסים בין-דתיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמחלקה להיסטוריה כללית
באוניברסיטת בר-אילן מפרסמים בזאת קול קורא למלגות לתלמידי תואר שני [במסלול מחקרי] ושלישי
בתחום שלהי העת העתיקה וימי הביניים המוקדמים במערב.


מקבלי המלגה יכתבו את עבודת המחקר בהנחייתו של ד״ר יניב פוקס מהמחלקה להיסטוריה כללית
באונ׳ בר-אילן. במסגרת הקול הקורא ניתן יהיה להגיש בקשות למחקר בכל נושא הקשור לחקר
המערב בין המאה הרביעית למאה התשיעית , כאשר תינתן עדיפות לנושאים הקשורים בהמרה בין-דתית ובפרט
לתנועה בין זרמים נוצריים שונים. מקבלי המלגה יוכלו במקביל להגיש מועמדותם למלגות
אוניברסיטאיות אחרות.
 

סכום המלגה המוצעת:
30,000 ש״ח לשנה לתלמידי תואר שני [למשך שנתיים]
60,000 ש״ח לשנה לתלמידי תואר שלישי [למשך שלוש שנים]

קבלת המלגה במלואה מותנית בקבלה ללימודים במחלקה להיסטוריה כללית באונ׳ בר-אילן וכן
בהגשה ובאישור של הצעת מחקר בתום השנה הראשונה ללימודים. לתלמידי תואר שלישי תותנה
קבלת המלגה גם בהתקדמות משביעת רצון במחקר ובכתיבה. מקבלי מלגה לתואר שלישי יידרשו
להשתתף בסמינרים של המרכז לחקר המרת דת ויחסים בין-דתיים, המתקיימים אחת לשבועיים
באונ׳ בן-גוריון.

להגשת מועמדות לתואר שני יש לשלוח:
[Cover letter] - מכתב בקשה
- דוגמת כתיבה
להגשת מועמדות לתואר שלישי יש לשלוח:
[Cover letter] - מכתב בקשה
- דוגמת כתיבה
- קורות חיים
- הצהרה מחקרית בה יוצעו כיווני מחקר אפשריים
- פרטי התקשרות של שני ממליצים


נא לשלוח את החומרים המצוינים לעיל או כל שאלה בעניין המלגות המוצעות לדוא״ל:
עד ל 30.06.2017- . מועמדים מתאימים ייקראו לראיון, אחריו תינתן תשובה yaniv.fox@biu.ac.il
סופית.